ROT-avdrag

Anlita våra hantverkare med det förmånliga ROT-avdraget för prisvärd hjälp med din isolering i Stockholm. Som privatperson har du rätt att använda denna skattesubvention för tjänster inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad, där vår isolering är inkluderad.

Hur fungerar ROT-avdraget?

Det är enkelt att använda detta avdrag, men för att både du och våra hantverkare ska tjäna på det finns det vissa regler och riktlinjer att förhålla dig till:

  • Du kan som mest göra ett skatteavdrag på 50 000 kronor per år och person, eller upp till 30% av den totala arbetskostnaden. 
  • Du måste vara minst 18 år
  • Du måste äga den bostad som vi ska utföra arbetet i
  • Du måste betala skatt i Sverige

Anlita våra hantverkare med ROT-avdraget

Du kan vara trygg med att vi kommer ansvara för allt pappersarbete och säkerställa att avdraget tydligt står skrivet på offerten vi skickar till dig. Vi kommer även ansvara för att skicka in all nödvändig information till Skatteverket.

Har du några frågor om ROT-avdraget? Kontakta oss för mer information!